Jocs

Trencaclosques

Escudella. 35 peces

Escudella. Taller de Barcelona. Segle XVI. Trobada al carrer Jaume II de Manacor, sitja 22.

Escudella. 12 peces

Escudella. Taller de Barcelona. Segle XVI. Trobada al carrer Jaume II de Manacor, sitja 22.

Plat fondo. 35 peces

Plat fondo. Taller de Ligúria (Savona, Itàlia). 1700. Trobada al carrer de l'Angle. Pou 15.

Escudella amb anses. 35 peces

Escudella amb anses. Taller català o aragonés (Muel). Segle XVII. Trobada al carrer del Mercadal amb la plaça Constitució, pou negre 17.

Escudella amb anses. 12 peces

Escudella amb anses. Taller català o aragonés (Muel). Segle XVII. Trobada al carrer del Mercadal amb la plaça Constitució, pou negre 17.

Trencaclosques Mosaic de na Balèria

Correspon a una dona que va ser enterrada al conjunt basilical de Manacor. No sabem l'edat en certesa ja que els investigadors no es posen d'acord però sembla que tendria una edat avançada per l'època.

Retallables

Personatges de la prehistòria

Aquests dos personatges serien dos habitants del poblat prehistòric de s’Hospitalet Vell, concretament de la fase del talaiòtic final

Personatges de l'antiguitat tardana

Aquests dos personatges serien dos habitants de la basílica de Son Peretó o els seus voltants. Podeu veure com l’home du una sivella de cinturó com la que tenim a  la sala del museu exposada. I la dona, podria ser na Balèria?

Monuments històrics de Manacor per retallar

Aquí teniu aquests coneguts edificis històrics de Manacor. Els dibuixos són del dissenyador Mateu Riera.

Ho podeu descarregar, pintar, retallar i posar-li un bastonet a darrera per fer una titella.

Personatges d'època islàmica per retallar

A través del nostre dibuixant Enric Ragnar hem preparat una sèrie de personatges inspirats en les diferents sales de l’exposició permanent del Museu. Avui li toca el torn en aquests dos personatges d’època islàmica. Podria ser en  Sulaymān ibn Mansūr?

Personatges romans per retallar

A través del nostre dibuixant Enric Ragnar hem preparat una sèrie de personatges inspirats en les diferents sales de l’exposició permanent del Museu.

Jocs de pistes

7 errors històrics

El fòrum de les ciutats romanes eren els espais centrals de les ciutats, com si fos la plaça principal. En aquest espai se situaven les institucions relacionades amb l’administració, la justícia i la religió.