Escudella amb anses. 35 peces

Trencaclosques

Escudella amb anses. Taller català o aragonés (Muel). Segle XVII. Trobada al carrer del Mercadal amb la plaça Constitució, pou negre 17.