7 errors històrics

Jocs de pistes

El fòrum de les ciutats romanes eren els espais centrals de les ciutats, com si fos la plaça principal. En aquest espai se situaven les institucions relacionades amb l’administració, la justícia i la religió.

Mira bé la imatge i localitza els set objectes que no formen part d’aquesta època.

Dibuix època romana amb errors

 

Al final de la pàgina podras veure la solució

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solució