Trencaclosques infantil musivaris de 12 peces

Trencaclosques

 

ELS MOSAICS

A la basílica de Son Peretó s’han trobat tota una sèrie de mosaics que conformen un dels conjunts més rics de l’extrem occidental de la Mediterrània. En aquest dibuix de n’Enric Ragnar pots veure els personatges que intervenien en la realització d’un mosaic.

- El pictor imaginarius, que era l’artista que dissenyava els patrons.

- El lapidarius, que s’encarregava de les qüestions tècniques: la talla de tessel·les (petites pedres), la realització de les capes preparatòries i el muntatge del mosaic.

- Els operaris, que eren els encarregats d’executar les tasques que els encomanava el lapidarius.