Jaciment de l'antiguidat tardana de Son Peretó

El jaciment Son Peretó es troba a la carretera que va de Manacor a Sant Llorenç, a 6 km del nucli urbà de Manacor. Actualment es troba en fase d'adequació per a les visites. L'accés és lliure i gratuït.

Les primeres referències del jaciment es remunten a 1912 quan Mn. Aguiló va iniciar les campanyes d'excavació al jaciment de Son Peretó. El jaciment consta d'una basílica, un baptisteri i una zona de necròpolis.

Son Peretó

Fes una visita virtual al jaciment amb la nostra aplicació accessible

El temple té unes dimensions de 21 per 14 metres i està orientat est-oest. Consta de tres naus, separada la central de les laterals per una filada de columnes. A la nau major es trobava el sanctuarium , on es trobava l'altar; segons Mn. Aguiló aquest altar de pedra té una cavitat a l'interior on es guardaven les relíquies, que estarien cobertes per una sèrie de lloses de pedra o bases de fusta. A la part oposada es trobava el baptisteri on es varen descobrir les dues piscines baptismals, la petita a l'oest i la més gran a l'est, tal vegada posterior encara que ambdues datades en el s. VI.

Mn. Aguiló va ser el descobridor de la sèrie de mosaics que han donat la fama a Son Peretó. L'estudi d'aquests mosaics fet per diversos investigadors ha posat de manifest la riquesa iconogràfica dels temes, que permet situar-los cronològicament a la meitat del s. VI, i indicar la seva procedència nord-africana i palestina.

On es troba?

Es troba situat al polígon 1 parcel·la 96-97-98 del terme de Manacor i té el número d’inventari 26-01 del Catàleg de Centres d’interès cultural de Manacor. Les coordenades UTM són X=522.850 Y=4.383.260 Z=116 amb una extensió de 8.000 m2 .

Vols llegir més?

Documents i articles

Veure més (16)