Dones i reines de Mallorques. Els segles XIII i XIV

Comissari: Jaume Llabrés i Elisenda Pipió Gelabert.

Producció: Museu d’Història de Manacor.

Tradicionalment la història ha estat sempre encapçalada per homes, viscuda i escrita per ells. Però aquests homes il·lustres han estat acompanyats per dones que han intervengut directament i indirectament en els assumptes del país.

Aquesta exposició sobre reines i dones amb drets dinàstics volgué mostrar el paper que varen tenir aquestes dones durant els segles xiii i xiv. Algunes d’aquestes reines, com Esclarmonda de Foix, ho varen ser de ple dret i participaren en els assumptes d’estat; altres, com Isabel de Mallorques, sempre varen demanar ser reines de ple dret i no ho aconseguiren. A través de les seves biografies coneguérem el període històric que els va tocar viure, la influència que tengueren a l’ombra dels seus esposos i la manera de relacionar-se amb els personatges d’aquesta època. Això, amb el suport d’objectes d’època, llibres i manuscrits que parlaven d’aquest tema i la recreació d’una estança típicament femenina pròpia d’aquestes reines.