Exposicions temporals

PROMONTORIS I MURADES. Els caps costaners de l’edat del bronze a Mallorca i Menorca

La voluntat d’aquesta exposició neix del fet que avui dia no es pot entendre un projecte arqueològic sense la vessant divulgadora, en virtut de la qual el grup d'investigadors responsables i les institucions implicades han de posar el coneixement assolit a l'abast del públic interessat. Partint d’aquesta premissa els integrants del projecte d’investigació Entre Illes han valorat les dades  d’oferir una revisió de la prehistòria recent de les illes i complir amb aquest objectiu divulgador.

1,2,3 MIRA A CÀMERA! La fotografia d'estudi a Manacor

Producció i comissariat: Associació d’Amics del Museu d’Història de Manacor.

Aquesta exposició, produïda pels Amics del Museu de Manacor, va ser una aproximació a la història de la fotografia a Manacor sense perdre de vista el context que la va generar i que en va suposar el ràpid desenvolupament durant l’inici del segle xx. Es feu un repàs del principals retratistes d’estudi que hi havia entre el final del segle xix i la primera meitat del segle xx recalcant la importància dels avenços tecnològics.

TIC TAC. El pas del temps

Comissariat: S’Àgora. Centre Educatiu i de Cultura.

Producció: Museu d’Història de Manacor.

En el món hi ha moltes persones diferents, però totes tenen una cosa en comú: el seu origen. Al llarg de la història dels humans s'han produït una sèrie d'invents i descobriments que han fet que les persones siguem i visquem com ho feim avui.

El humans calculam el temps en hores, minuts i segons, però això no és un càlcul real ja que és un sistema inventat per l'home. A més, les diferents cultures calculen el temps de manera diferent.

90 Anys del museu d'Història de Manacor

Producció i comissariat: Museu d’Història de Manacor.

Joan Binimelis, un manacorí del renaixement (1539-1616)

Comissari: Miquel Àngel Escanelles.

Producció: Museu d’Història de Manacor.

Dia 12 de gener de 2016 es complí el quart centenari de la mort del capellà i doctor Joan Baptista Binimelis i Garcia (1539-1616), autor de la primera Història General del Regne de Mallorca. A més de sacerdot i metge, fou humanista, escriptor, astrònom, astròleg, matemàtic, geògraf, cartògraf i, per descomptat, historiador, per la qual cosa el podem definir com a prototipus de l’home total característic del Renaixement i un dels màxims representants d’aquest moviment cultural a Mallorca.

Param taula. Història de l'alimentació a Manacor

Producció i comissariat: Associació d’Amics del Museu d’Història de Manacor.

Al llarg de la història els aliments i els costums alimentaris han anat canviant en funció de les cultures i dels gustos de cadascuna. Això ha condicionat la manera de cuinar i els estris que s’empraven. Així, a partir de les darreres dades arqueològiques en els jaciments manacorins, de les fonts documentals i de la tradició popular, férem un recorregut per 4.000 anys d’històries i aliments.

Els indians manacorins. Una història més enllà del QUI

Comissariat: José Antonio Bernad

Producció : Museu d’Història de Manacor.

Entre 1880 i 1930, milions d’italians, espanyols i portuguesos es veren obligats a emigrar, davant les mancances dels seus països. En el cas espanyol foren més de 5 milions els que partiren, principalment a Amèrica llatina, ja que molts de països americans duien a terme una política favorable a aquesta immigració.

Dones i reines de Mallorques. Els segles XIII i XIV

Comissari: Jaume Llabrés i Elisenda Pipió Gelabert.

Producció: Museu d’Història de Manacor.

Tradicionalment la història ha estat sempre encapçalada per homes, viscuda i escrita per ells. Però aquests homes il·lustres han estat acompanyats per dones que han intervengut directament i indirectament en els assumptes del país.

No hi ha temps que no torn. Oficis antics de Manacor

Producció i comissariat: Associació d’Amics del Museu d’Història de Manacor.

Els canvis soferts sobretot en el darrer segle en la societat manacorina han fet que aquella estampa de venedors, adobadors o intercanviadors sigui només un record.

Aquests canvis han provocat un resultat curiós, l'artesà s'ha convertit en artista i el producte, abans quotidià, en objecte de luxe. Així, fins i tot els treim el seu ús habitual i els convertim en objectes per lluir i mostrar com si fossin un tresor.

Objectes i històries

Producció i comissariat: Museu d’Història de Manacor.

En aquesta exposició parlàrem i veiérem objectes que han perdurat des de la prehistòria fins a l’actualitat i també veiérem objectes curiosos, que es crearen en un moment històric determinat i desaparegueren. Així, s’agruparen els objectes segons si es tractava de vaixella, contenidors, joies, monedes i il·luminació, entre d’altres.

A través dels jocs proposats a la darrera sala de l’exposició, els més petits varen poder identificar cada un d’aquests objectes i situar-lo en el seu context històric.

Cent anys de Son Peretó: Descobrint el passat cristià

Comissaris: Magdalena Salas, Mateu Riera Rullan i Miquel Àngel Cau.

Producció: Museu d’Història de Manacor.

L’any 2012 se celebrà el 100è aniversari del descobriment de Son Peretó i de l’inici de les excavacions a aquest lloc. Per aquest motiu, es va dur a terme aquesta exposició, que commemorà el centenari i donà a conèixer al públic visitant la història d’aquest jaciment únic a Mallorca.

Manacor: La vida en època medieval

Comissaris: Guillem Morro Veny i Antoni Pasqual Andreu.

Producció: Museu d’Història de Manacor.

L’època medieval sempre ha atret l’atenció tant dels investigadors com del públic profà interessat en el tema. Les dades documentals que es tenen contrastades amb les dades arqueològiques i històriques ajuden a entendre aquest període. En aquesta exposició es mostraren dos eixos diferenciats:

- La vida a Mallorca en aquesta època des del punt de vista econòmic i social, amb especial ressò al cas de Manacor.

D’OLÍMPIA A MANACOR. Breu repàs per l’esport

Producció i comissariat: Associació d’Amics del Museu d’Història de Manacor.

Tot i que és difícil trobar un punt de partida on quedi reflectida la pràctica d’alguna activitat esportiva a la nostra ciutat, a les escrivanies de cartes reials que es troben a l’Arxiu del Regne de Mallorca trobam unes referències sobre el tema. Es tracta d’uns documents amb data de 1578 i 1662, els quals fan menció a un lloc que es diu plaça de la Pilota i plaça del Triquet de la Pilota, respectivament.

Il·luminant petites històries

Producció i comissariat: Museu d’Història de Manacor.

Per a aquesta exposició el tema triat va ser la col·lecció de llumetes d’època romana, fruit de donacions de particulars i que procedeixen en gran part del vaixell de les llumetes enfonsat a Porto Cristo.

A través d’aquesta exposició poguérem veure com les llumetes romanes serviren per fer llum, però també ens il·luminaren sobre històries de déus de l’antiguitat, sobre llegendes..., en definitiva, sobre la vida en època romana.

Simó Ballester: un manacorí a l'alçament forà

Producció: Museu d’Història de Manacor.

Comissari: Guillem Morro Veny.

L'alçament forà de 1450-1453 fou una de les revoltes socials de més durada i consistència de quantes es produïren a l'Europa occidental de la baixa edat mitjana. Aquesta va ser una lluita dels pagesos contra els ciutadans, dels pobles contra la ciutat per poder participar en els òrgans de decisió del govern i fer valer els seus drets i aspiracions.

Mosaics. Pintures de pedra

Producció i comissariat: Museu d’Història de Manacor.

A l’antiguitat, el mosaic era un element decoratiu de luxe que permetia construir paviments més frescos per combatre la calor de l’estiu. Es tractava de catifes molt valuoses que imitaven el realisme i la perspectiva pictòrica. De fet, eren pintures de pedra. Per a la gent que tenia mosaics cars i estèticament imaginatius constituïa un símbol de riquesa i servia per fer ostentació.

El cicle de la vida

Producció: Museu d’Història de Manacor.

Comissària: Catalina Fullana.

Fins fa una cinquantena d’anys, la vida a Mallorca estava marcada per una economia d’autosuficiència, on destacava el consum de productes d’elaboració pròpia. Aquest fet suposava una roda productiva que no s’aturava mai i, a la vegada, la mateixa roda any rere any era el cicle de la vida. Un cicle en què el temps i les diferents estacions assenyalaven les feines de fora vila.

L'educació a Manacor fins l'any 1950

Producció i comissariat: Associació d’Amics del Museu d’Història de Manacor.

A partir de la recerca realitzada a l’arxiu municipal, a la biblioteca, en col·leccions particulars i amb la cessió d’objectes particulars es traçà una imatge cronològica de l’educació a Manacor.

Aquesta exposició fou un homenatge a tota la gent que ha ensenyat i educat els nins i nines al llarg dels segles, una mostra de com eren les escoles urbanes i les rurals, de com i què s’ensenyava...

Jugant amb els romans

Producció i comissariat: Museu d’Història de Manacor.

El joc és una forma de representació social i els nins i nines són amb els seus jocs un reflex del món que els envolta. La paraula llatina ludus significa joc i, com a tal, és una activitat que han fet els més petits des de temps immemorials.

En aquesta exposició vàrem veure els romans no com els grans conqueridors o guerrers, ni com els grans constructors d’aqüeductes o amfiteatres, sinó que els vàrem veure com a nins, ja que tots, rics o pobres, varen ser nins i per força en algun moment varen jugar.

S'aixeca el teló

Producció i comissariat: Associació d’Amics del Museu d’Història de Manacor.

Coves de Manacor. De la prehistòria al turisme

Producció i comissariat: Associació d’Amics del Museu d’Història de Manacor.

En aquesta exposició es pogué veure com, des de temps immemorials, les coves han tengut funcions molt diverses: refugi per als animals (en el cas que ens interessa, els Myotragus balearicus), lloc d’enterrament, habitatge, espai per bastir-se d’aigua, refugi per als fugitius, amagatall i, a l’actualitat, indret d’interès turístic i d’oci. Amb aquesta exposició es mostraren molts dels usos que han tengut aquests espais al llarg dels mil·lennis.

Ja fa 80 anys que fem història

Producció i comissariat: Museu d’Història de Manacor.

El 6 de juny de l’any 1926 s’inaugurava a la torre de ses Puntes el Museo Arqueológico Municipal. Aquest museu naixia amb l’esperit que havia animat  Mn. Aguiló a formar una col·lecció arqueològica molt important del terme de Manacor. D’aquesta manera, es va fer possible que les troballes realitzades en el nostre terme quedassin a Manacor i no s’escampassin per diferents indrets.

Inauguració Exposició Hippies always welcome de Catalina Julve

 

 

Exposició CONTES INFANTILS DE LA GUERRA”

Inauguració de l’exposició produïda per la FCS (Fundació 1859 Caixa Sabadell): “CONTES INFANTILS DE LA GUERRA”

 

Divendres, dia 22 de febrer a les 19.30 hores a la seu del Museu d’Història de Manacor.

Exposició "Contes infantils de la Guerra"

Contes infantils de la Guerra’ ens explica la producció editorial infantil duita a terme durant la Guerra Civil espanyola, posant l’accent en el bàndol republicà. L’exposició ens mostra com els contes infantils varen passar a formar part de l’engranatge propagandístic del moment.

Exposició Brunet a Serrella

Brunet a Serrella

 

Exposició: Guillem Bestard. Fotografies 1900-1930.

El batle de Pollença, Bartomeu Cifre Ochogravía, i el batle de Manacor, Miquel Oliver Gomila, es complauen a convidar-vos a la inauguració de l’exposició

 GUILLEM BESTARD. FOTOGRAFIES 1900-1930

Que tindrà lloc el divendres dia 9 d’agost a les 20.30 h a la seu del Museu d’Història de Manacor.

Pastoral. Exposició d'aquarel·les d'en Jaume Prohens. Fins dia 31 d'agost.

Us obligatori de mascaretes.

Aforament limitat

Exposició "Del fang cuit a l'objecte"

Prorrogada l'exposició fins dia 1 de setembre.

 

Un encàrrec important. Treballs de 1r ESO de l'IES Porto Cristo.

Exposició "El canvi climàtic també depèn de tu". Activitats associades

Tot un grapat d'activitats associades a l'exposició que del 14 de novembre al 20 de maig de 2022 tenim al Museu d'Història de Manacor.

Aforament limitat.

Cal inscripció previa per a les visites guiades i les conferències associades a la pàgina web enviumanacor.cat

Mostra de treballs escolars: IES Porto Cristo i CEIP Pere Garau de Son Macià

Del 18 de juny al 3 de juliol.

Horari d'obertura del museu.

Hiroshima i Nagasaki. Els únics atacs atòmics de la història

De l'1 de juliol al 31 d'agost.

Exposició de Lucas Vallecillos.

Inauguració dia 1 de juliol a les 19 hores.

XXV Premi Ciutat de Manacor d'arts plàstiques

Inauguració Premi Ciutat de Manacor d'Arts Plàstiques

1 d'octubre, a les 18.30 h, al Museu de Manacor

Fa 20 anys que feim història: s'Hospitalet Vell

Inauguració dia 2 d'abril a les 12 h.

L'any 2002 l'equip del Museu d'Història de Manacor va començar un projecte d'excavació del jaciment de s'Hospitalet Vell dirigit pels arqueòlegs Magdalena Salas i Damià Ramis i per la restauradora Margalida Munar.

En aquesta exposició vos mostram el resultats de tots aquests anys de feina.

També hi ha una sèrie d'activitats associades a aquesta exposició.

Per a la majoria d'activitats cal apuntar-se a la pàgina envimanacor.cat

Del 2 d'abril al 17 de setembre. Al primer pis.

 

Experiències matemàtiques

D' 11 de novembre de 2023 a 29 de febrer de 2024.

L' Associació per promoure i crear un Museu de Matemàtiques a Catalunya (MMACA)  arriba al nostre museu per mostrar de manera didàctica i creativa com les matemàtiques poden ser ben entretingudes.

Els diferents mòduls manipulatius de l'exposició permeten plantejar i resoldre reptes i pregunts matemàtiques.

XXVI Premi Ciutat de Manacor d'arts plàstiques

Inauguració dia 30 de setembre a les 19 hores.

Visita comentada el 21 d'octubre a les 18 hores. (Cal inscripció prèvia a enviumanacor.com)

L'exposició, situada al primer pis del Museu d'Història de Manacor, romandrà oberta fins dia 30 d'octubre.

XXV Premi Ciutat de Manacor d'arts plàstiques. Visita comentada

Dissabte 21 a les 18 hores.

Cal inscripció prèvia a enviumanacor.com

Inauguració exposició Experiències Matemàtiques

INAUGURACIÓ.

Divendres 10 de novembre a les 19 hores.

 

Exposició "Descobriment d'un taller ceràmic de Manacor"

Exposició temporal a la primera planta del Museu d'Història de Manacor:

“El descobriment d’un taller ceràmic de Manacor. Les figures de les Verges Rosses de la col·lecció Domènech-Vàzquez”

La inauguració tendrà lloc dia 13 d'abril a les 18 hores.

L’exposició romandrà oberta de 14 d’abril a 14 de juliol de 2024. 

Exposició: "Expressió de gratitud. Exvots tomasians de la canònica de Santa Magdalena"

Al Museu d'Història de Manacor.

Del 20 de juliol al 22 de setembre de 2024.

Inauguració, divendres 19 de juliol de 2024 a les 20h.