Exposicions temporals

PROMONTORIS I MURADES. Els caps costaners de l’edat del bronze a Mallorca i Menorca

La voluntat d’aquesta exposició neix del fet que avui dia no es pot entendre un projecte arqueològic sense la vessant divulgadora, en virtut de la qual el grup d'investigadors responsables i les institucions implicades han de posar el coneixement assolit a l'abast del públic interessat. Partint d’aquesta premissa els integrants del projecte d’investigació Entre Illes han valorat les dades  d’oferir una revisió de la prehistòria recent de les illes

1,2,3 MIRA A CÀMERA! La fotografia d'estudi a Manacor

Producció i comissariat: Associació d’Amics del Museu d’Història de Manacor.

Aquesta exposició, produïda pels Amics del Museu de Manacor, va ser una aproximació a la història de la fotografia a Manacor sense perdre de vista el context que la va generar i que en va suposar el ràpid desenvolupament durant l’inici del segle xx. Es feu un repàs del principals retratistes d’estudi que hi havia entre el final del segle xix i la primera meitat del segle xx recalcant la importància dels avenços tecnològics.

TIC TAC. El pas del temps

Comissariat: S’Àgora. Centre Educatiu i de Cultura.

Producció: Museu d’Història de Manacor.

En el món hi ha moltes persones diferents, però totes tenen una cosa en comú: el seu origen. Al llarg de la història dels humans s'han produït una sèrie d'invents i descobriments que han fet que les persones siguem i visquem com ho feim avui.

El humans calculam el temps en hores, minuts i segons, però això no és un càlcul real ja que és un sistema inventat per l'home. A més, les diferents cultures calculen el temps de manera diferent.

90 Anys del museu d'Història de Manacor

Producció i comissariat: Museu d’Història de Manacor.

Joan Binimelis, un manacorí del renaixement (1539-1616)

Comissari: Miquel Àngel Escanelles.

Producció: Museu d’Història de Manacor.

Dia 12 de gener de 2016 es complí el quart centenari de la mort del capellà i doctor Joan Baptista Binimelis i Garcia (1539-1616), autor de la primera Història General del Regne de Mallorca. A més de sacerdot i metge, fou humanista, escriptor, astrònom, astròleg, matemàtic, geògraf, cartògraf i, per descomptat, historiador, per la qual cosa el podem definir com a prototipus de l’home total característic del Renaixement i un dels màxims representants d’aquest moviment cultural a Mallorca.

Param taula. Història de l'alimentació a Manacor

Producció i comissariat: Associació d’Amics del Museu d’Història de Manacor.

Al llarg de la història els aliments i els costums alimentaris han anat canviant en funció de les cultures i dels gustos de cadascuna. Això ha condicionat la manera de cuinar i els estris que s’empraven. Així, a partir de les darreres dades arqueològiques en els jaciments manacorins, de les fonts documentals i de la tradició popular, férem un recorregut per 4.000 anys d’històries i aliments.

Els indians manacorins. Una història més enllà del QUI

Comissariat: José Antonio Bernad

Producció : Museu d’Història de Manacor.

Entre 1880 i 1930, milions d’italians, espanyols i portuguesos es veren obligats a emigrar, davant les mancances dels seus països. En el cas espanyol foren més de 5 milions els que partiren, principalment a Amèrica llatina, ja que molts de països americans duien a terme una política favorable a aquesta immigració.

Dones i reines de Mallorques. Els segles XIII i XIV

Comissari: Jaume Llabrés i Elisenda Pipió Gelabert.

Producció: Museu d’Història de Manacor.

Tradicionalment la història ha estat sempre encapçalada per homes, viscuda i escrita per ells. Però aquests homes il·lustres han estat acompanyats per dones que han intervengut directament i indirectament en els assumptes del país.

No hi ha temps que no torn. Oficis antics de Manacor

Producció i comissariat: Associació d’Amics del Museu d’Història de Manacor.

Els canvis soferts sobretot en el darrer segle en la societat manacorina han fet que aquella estampa de venedors, adobadors o intercanviadors sigui només un record.

Aquests canvis han provocat un resultat curiós, l'artesà s'ha convertit en artista i el producte, abans quotidià, en objecte de luxe. Així, fins i tot els treim el seu ús habitual i els convertim en objectes per lluir i mostrar com si fossin un tresor.

Objectes i històries

Producció i comissariat: Museu d’Història de Manacor.

En aquesta exposició parlàrem i veiérem objectes que han perdurat des de la prehistòria fins a l’actualitat i també veiérem objectes curiosos, que es crearen en un moment històric determinat i desaparegueren. Així, s’agruparen els objectes segons si es tractava de vaixella, contenidors, joies, monedes i il·luminació, entre d’altres.

A través dels jocs proposats a la darrera sala de l’exposició, els més petits varen poder identificar cada un d’aquests objectes i situar-lo en el seu context històric.