Coves de Manacor. De la prehistòria al turisme

Producció i comissariat: Associació d’Amics del Museu d’Història de Manacor.

En aquesta exposició es pogué veure com, des de temps immemorials, les coves han tengut funcions molt diverses: refugi per als animals (en el cas que ens interessa, els Myotragus balearicus), lloc d’enterrament, habitatge, espai per bastir-se d’aigua, refugi per als fugitius, amagatall i, a l’actualitat, indret d’interès turístic i d’oci. Amb aquesta exposició es mostraren molts dels usos que han tengut aquests espais al llarg dels mil·lennis.