Quaderns didàctics

Des del Museu d’Història de Manacor tenim com a objectiu fer accessibles els nostres continguts a públics amb capacitats i interessos diversos.

Arran de la COVID-19, durant tot el 2020 hem vist com la gent de més edat s’ha trobat desvalguda i en soledat, sigui a ca seva sigui a les residències.

Aquest quadern que teniu a les mans posa a l’abast dels nostres majors un seguit d’activitats lúdiques per exercitar la memòria, relacionar idees i objectes, completar paraules i, en definitiva, divertir-se. Com a fons de totes aquestes activitats hi ha la vida de la pagesia i les tradicions del camp.

Quan vàrem haver finalitzat la feina, ens adonàrem que el quadern no s’adreça només a gent gran sinó que el contingut és interessant per a altres públics, perquè coneguin el nostre passat recent que ha desaparegut.

Estam segurs que serà útil per a molts d’escolars i que els permetrà conèixer feines i eines que la majoria ja desconeix.

Costums vitals. Aproximació als costums mallorquins del segle passat. (Versió per a gent gran)

Costums vitals. Aproximació als costums mallorquins del segle passat. (Versió per a infants)