Simó Ballester: un manacorí a l'alçament forà

Producció: Museu d’Història de Manacor.

Comissari: Guillem Morro Veny.

L'alçament forà de 1450-1453 fou una de les revoltes socials de més durada i consistència de quantes es produïren a l'Europa occidental de la baixa edat mitjana. Aquesta va ser una lluita dels pagesos contra els ciutadans, dels pobles contra la ciutat per poder participar en els òrgans de decisió del govern i fer valer els seus drets i aspiracions.

Conèixer, per tant, les causes d'aquest moviment ens ajuda a comprendre millor la història de Mallorca, ja que, per la seva naturalesa, un moviment d'aquestes característiques posa al descobert les contradiccions internes d'una comunitat, en aquest cas la mallorquina dels segles baixmedievals, les injustícies socials, el joc d'interessos de les classes dominants, el repartiment desigual de les càrregues comunes per sostenir les necessitats públiques del regne, les dificultats financeres de la Universitat entesa com a entitat supramunicipal que abasta l'economia pública de tota l'illa, etc.

El manacorí Simó Ballester, lo Tort Ballester, és la figura indiscutible del moviment revolucionari. Amb aquesta exposició ens apropàrem a un dels personatges cabdals de la història de Manacor.