PROMONTORIS I MURADES. Els caps costaners de l’edat del bronze a Mallorca i Menorca

La voluntat d’aquesta exposició neix del fet que avui dia no es pot entendre un projecte arqueològic sense la vessant divulgadora, en virtut de la qual el grup d'investigadors responsables i les institucions implicades han de posar el coneixement assolit a l'abast del públic interessat. Partint d’aquesta premissa els integrants del projecte d’investigació Entre Illes han valorat les dades  d’oferir una revisió de la prehistòria recent de les illes i complir amb aquest objectiu divulgador. Aquest n’és el resultat.

 

VISITES GUIADES

Visites guiades a l’exposició:

Dissabte 10 de març, a les 17 h, abans de la peça del mes.

Dissabte 7 d’abril, a les 17 h, abans de la peça del mes.

Dijous 19 d’abril, a les 19 h, abans de la conferència.

 

Visita guiada al jaciment:

Dissabte 5 de maig, a les 10.30 hores, sortida del Museu.

 

CONFERÈNCIES

Dia 8 de març, a les 20.15 h: "El context cultural dels caps costaners: aproximació a l'edat del bronze a les Illes Balears", a càrrec del Dr. Damià Ramis.

 

Dia 15 de març, a les 20.15 h: "El paisatge de Menorca i Mallorca a la prehistòria", a càrrec del Dr. Llorenç Picornell Gelabert i el Dr. Gabriel Servera Vives.

 

Dia 19 d’abril, a les 20.15 h: “El Museu de Ciutadella, col·leccions i gestió”, a càrrec de la Sra. Majo León, directora del Museu de Ciutadella.

 

Dia 3 de maig, a les 20.15 h: “Pràctiques funeràries a l’edat del bronze a les Illes Balears”, a càrrec de la Dra. Cristina Rihuete.

 

 

ACTIVITATS ASSOCIADES

Activitats per a escoles

Taller “Troba la naveta perduda”

Adreçat a nins de 9 a 12 anys.

Contacte: Museu de Manacor, tel. 971 84 30 65.

 

Horari

Horari d’hivern (de 16 de setembre a 14 de juny):

Dilluns de 10 a 14 h i de 17 a 19.30 h.

Dimarts tancat.

De dimecres a dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 19.30 h.

Diumenge de 10.30 a 13 h.