Objectes i històries

Producció i comissariat: Museu d’Història de Manacor.

En aquesta exposició parlàrem i veiérem objectes que han perdurat des de la prehistòria fins a l’actualitat i també veiérem objectes curiosos, que es crearen en un moment històric determinat i desaparegueren. Així, s’agruparen els objectes segons si es tractava de vaixella, contenidors, joies, monedes i il·luminació, entre d’altres.

A través dels jocs proposats a la darrera sala de l’exposició, els més petits varen poder identificar cada un d’aquests objectes i situar-lo en el seu context històric.