Mostra de treballs escolars: IES Porto Cristo i CEIP Pere Garau de Son Macià

Del 18 de juny al 3 de juliol.

Horari d'obertura del museu.