Manacor: La vida en època medieval

Comissaris: Guillem Morro Veny i Antoni Pasqual Andreu.

Producció: Museu d’Història de Manacor.

L’època medieval sempre ha atret l’atenció tant dels investigadors com del públic profà interessat en el tema. Les dades documentals que es tenen contrastades amb les dades arqueològiques i històriques ajuden a entendre aquest període. En aquesta exposició es mostraren dos eixos diferenciats:

- La vida a Mallorca en aquesta època des del punt de vista econòmic i social, amb especial ressò al cas de Manacor.

- La conformació, a partir del s. xiv, de les grans possessions de Manacor. A partir de les dades històriques, de la documentació d’arxiu i fotogràfica veiérem com s’organitzaven aquestes grans cases, qui hi vivia i com era el dia a dia dels seus habitants