L'educació a Manacor fins l'any 1950

Producció i comissariat: Associació d’Amics del Museu d’Història de Manacor.

A partir de la recerca realitzada a l’arxiu municipal, a la biblioteca, en col·leccions particulars i amb la cessió d’objectes particulars es traçà una imatge cronològica de l’educació a Manacor.

Aquesta exposició fou un homenatge a tota la gent que ha ensenyat i educat els nins i nines al llarg dels segles, una mostra de com eren les escoles urbanes i les rurals, de com i què s’ensenyava...