Jugant amb els romans

Producció i comissariat: Museu d’Història de Manacor.

El joc és una forma de representació social i els nins i nines són amb els seus jocs un reflex del món que els envolta. La paraula llatina ludus significa joc i, com a tal, és una activitat que han fet els més petits des de temps immemorials.

En aquesta exposició vàrem veure els romans no com els grans conqueridors o guerrers, ni com els grans constructors d’aqüeductes o amfiteatres, sinó que els vàrem veure com a nins, ja que tots, rics o pobres, varen ser nins i per força en algun moment varen jugar.