Els grafits de la planta noble

Notes de veu

Els grafits de la planta noble
Grup 1. Guerrers enfrontats
Grup 2. Home fent volar estel
Grup 3. Capgròs entre les cases
Grup 4. Caneloble, vaixell

El primer pis, on se situen les exposicions temporals del Museu, està dividit en 4 sales àmplies i lluminoses. Les parets d’aquest espai ens expliquen històries, perquè en algunes hi podem veure grafits.

Els grafits són mostres d’art popular que ens aporten dades importants sobre els esquemes de vida i pensament dels seus autors i de la seva època. Són els que vinculen la vida de la torre amb l’evolució de la història general de Mallorca i tenen gran valor arqueològic, documental i iconogràfic.

La gran quantitat de grafits que podem veure a les parets del primer pis varen ser realitzats en èpoques ben diferents i amb diverses tècniques: pintats, amb almangra o carbó, i incisos; i en diversos suports, com el marès o el referit de calç o de guix.

Podem distingir-hi quatre grans grups d’imatges:

Notes de veu

Els grafits de la planta noble
Grup 1. Guerrers enfrontats
Grup 2. Home fent volar estel
Grup 3. Capgròs entre les cases
Grup 4. Caneloble, vaixell