Graffitis of the temporary exhibition hall

Voice files

Introduction
Group 1
Group 2
Group 3
group 4

El primer pis, on se situen les exposicions temporals del Museu, està dividit en 4 sales àmplies i lluminoses. Les parets d’aquest espai ens expliquen històries, perquè en algunes hi podem veure grafits.

Els grafits són mostres d’art popular que ens aporten dades importants sobre els esquemes de vida i pensament dels seus autors i de la seva època. Són els que vinculen la vida de la torre amb l’evolució de la història general de Mallorca i tenen gran valor arqueològic, documental i iconogràfic.

La gran quantitat de grafits que podem veure a les parets del primer pis varen ser realitzats en èpoques ben diferents i amb diverses tècniques: pintats, amb almangra o carbó, i incisos; i en diversos suports, com el marès o el referit de calç o de guix.

Podem distingir-hi quatre grans grups d’imatges:

Voice files

Introduction
Group 1
Group 2
Group 3
group 4