Conoce el yacimiento de la antigüedad tardía de Son Peretó

Coneix el jaciment de l'antiguitat tardana de Son Peretó

DESCRIPCIÓ

El jaciment arqueològic paleocristià de Son Peretó es troba al nord-est de Manacor, a cinc quilòmetres i mig anant cap a Sant Llorenç.

Les excavacions es varen començar cap a 1912 gràcies a l’empenta de Mn. Aguiló. La zona excavada durant tots aquells anys va posar al descobert un conjunt litúrgic constituït per una basílica i una necròpolis.

La basílica com a edifici respon al model sorgit a la zona siriopalestina i nord-africana a la segona meitat del s. v i que arriba a Hispania cap a final del s. v, inici del s. vi dC.

El conjunt de Son Peretó és l’únic exemple que conservam d’aquests tipus de monuments a Mallorca.

OBJECTIUS

Fomentar el respecte cap al patrimoni.

Veure in situ un edifici del primer cristianisme.

Comparar el jaciment amb les troballes i la maqueta de Son Peretó que hi ha en el Museu.

DESTINATARIS

Segon cicle de primària, ESO i batxillerat.

TEMPORITZACIÓ

Dimecres de 9 a 14 h, amb cita prèvia.

OBSERVACIONS

Els grups no han de ser de més de 30 persones.

Tots els grups han d’anar acompanyats d’un professor.

Les visites es poden complementar amb una visita a la sala de l’antiguitat tardana de Son Peretó que hi ha en el Museu.

SERVEI RESPONABLE

Servei de Museu.

Request a visit