Visites

Coneix el jaciment prehistòric de s'Hospitalet Vell

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

S’Hospitalet Vell és un jaciment clau per poder conèixer les dues fases de la prehistòria mallorquina:

  • la pretalaiòtica o de les navetes (1700/1600-1200 aC)
  • la talaiòtica (1200/1100-123 aC)

Amb la senyalització i panells que s’ha posat al jaciment es pot realitzar una visita autoguiada, encara que el Museu posa un servei de guia a la vostra disposició.

OBJECTIUS

- Fomentar el respecte cap al patrimoni.

Més informació

Coneix el jaciment de l'antiguitat tardana de Son Peretó

DESCRIPCIÓ

El jaciment arqueològic paleocristià de Son Peretó es troba al nord-est de Manacor, a cinc quilòmetres i mig anant cap a Sant Llorenç.

Les excavacions es varen començar cap a 1912 gràcies a l’empenta de Mn. Aguiló. La zona excavada durant tots aquells anys va posar al descobert un conjunt litúrgic constituït per una basílica i una necròpolis.

La basílica com a edifici respon al model sorgit a la zona siriopalestina i nord-africana a la segona meitat del s. v i que arriba a Hispania cap a final del s. v, inici del s. vi dC.

Més informació

Coneix el museu d'història de Manacor

DESCRIPCIÓ

El Museu d’Història de Manacor compta amb diverses sales que representen diversos períodes històrics del municipi: la prehistòria i protohistòria, l’època romana i l’època de l’antiguitat tardana. A més, compta amb una sala dedicada a la feina de fusta en què hi ha l’exposició de mobles en miniatura.

A part de l’exposició permanent, el Museu té en el pis superior l’espai d’exposicions temporals, que segueixen una programació anual.

Més informació

Coneix el molí de'n Fraret

DESCRIPCIÓ

El molí de vent fariner d’en Fraret es troba a la barriada de Crist Rei. És un molí de torre sencera i base. Se’n desconeix la data de construcció, tot i que probablement és del s. xix.

La torre, de 4 m de diàmetre i 14,50 m d’alçada, està dividida en quatre nivells o sostres que donen a diferents espais: la base del molí, l’envelador, el lloc on s’ubicava la farinera i el lloc on s’ubicava tota la maquinària per a la molta.

Més informació