On-line workshops

L'efecte hivernacle

L’efecte hivernacle és un fenomen natural que permet mantenir una temperatura d’uns 15 graus de mitjana a la superfície de la Terra. Sense l’efecte hivernacle les temperatures serien molt inferiors. Ara bé, en les darreres dècades s’ha constatat que aquest efecte hivernacle augmenta. Diversos estudis científics han comprovat que bona part d’aquest increment es deu a l’augment de determinats gasos a l’atmosfera, com ara el CO2. L’augment de l’efecte hivernacle, causat per l’augment de gasos d’efecte hivernacle, es coneix ara com una de les bases del canvi climàtic.

More information

La fusió dels pols

És cert que un augment de les temperatures del planeta, propiciades pels efectes del canvi climàtic, pot produir —i, de fet, ja està produint— la fusió dels pols. Ara bé, aquesta fusió dels pols no sempre suposarà un augment del nivell de la mar (tot i que pot tenir altres conseqüències negatives).

More information