Visita guiada a l'exposició Promontoris i Murades

Visita guiada on s'expliquen les principals característiques d'aquest període històric de l'edat del Bronze amb els jaciments protagonistes de l'exposició, sa Ferradura i es Coll de Cala Morell.