Exposicions temporals

Exposició: Guillem Bestard. Fotografies 1900-1930.

El batle de Pollença, Bartomeu Cifre Ochogravía, i el batle de Manacor, Miquel Oliver Gomila, es complauen a convidar-vos a la inauguració de l’exposició

 GUILLEM BESTARD. FOTOGRAFIES 1900-1930

Que tindrà lloc el divendres dia 9 d’agost a les 20.30 h a la seu del Museu d’Història de Manacor.

Exposició Brunet a Serrella

Brunet a Serrella

 

Exposició "Contes infantils de la Guerra"

Contes infantils de la Guerra’ ens explica la producció editorial infantil duita a terme durant la Guerra Civil espanyola, posant l’accent en el bàndol republicà. L’exposició ens mostra com els contes infantils varen passar a formar part de l’engranatge propagandístic del moment.

Exposició CONTES INFANTILS DE LA GUERRA”

Inauguració de l’exposició produïda per la FCS (Fundació 1859 Caixa Sabadell): “CONTES INFANTILS DE LA GUERRA”

 

Divendres, dia 22 de febrer a les 19.30 hores a la seu del Museu d’Història de Manacor.

Inauguració Exposició Hippies always welcome de Catalina Julve

 

 

Ja fa 80 anys que fem història

Producció i comissariat: Museu d’Història de Manacor.

El 6 de juny de l’any 1926 s’inaugurava a la torre de ses Puntes el Museo Arqueológico Municipal. Aquest museu naixia amb l’esperit que havia animat  Mn. Aguiló a formar una col·lecció arqueològica molt important del terme de Manacor. D’aquesta manera, es va fer possible que les troballes realitzades en el nostre terme quedassin a Manacor i no s’escampassin per diferents indrets.

Coves de Manacor. De la prehistòria al turisme

Producció i comissariat: Associació d’Amics del Museu d’Història de Manacor.

En aquesta exposició es pogué veure com, des de temps immemorials, les coves han tengut funcions molt diverses: refugi per als animals (en el cas que ens interessa, els Myotragus balearicus), lloc d’enterrament, habitatge, espai per bastir-se d’aigua, refugi per als fugitius, amagatall i, a l’actualitat, indret d’interès turístic i d’oci. Amb aquesta exposició es mostraren molts dels usos que han tengut aquests espais al llarg dels mil·lennis.

S'aixeca el teló

Producció i comissariat: Associació d’Amics del Museu d’Història de Manacor.

Jugant amb els romans

Producció i comissariat: Museu d’Història de Manacor.

El joc és una forma de representació social i els nins i nines són amb els seus jocs un reflex del món que els envolta. La paraula llatina ludus significa joc i, com a tal, és una activitat que han fet els més petits des de temps immemorials.

En aquesta exposició vàrem veure els romans no com els grans conqueridors o guerrers, ni com els grans constructors d’aqüeductes o amfiteatres, sinó que els vàrem veure com a nins, ja que tots, rics o pobres, varen ser nins i per força en algun moment varen jugar.

L'educació a Manacor fins l'any 1950

Producció i comissariat: Associació d’Amics del Museu d’Història de Manacor.

A partir de la recerca realitzada a l’arxiu municipal, a la biblioteca, en col·leccions particulars i amb la cessió d’objectes particulars es traçà una imatge cronològica de l’educació a Manacor.

Aquesta exposició fou un homenatge a tota la gent que ha ensenyat i educat els nins i nines al llarg dels segles, una mostra de com eren les escoles urbanes i les rurals, de com i què s’ensenyava...