Jugant entre pedres

DESCRIPCIÓ

El taller es basa en el jaciment de s’Hospitalet Vell. És en aquest jaciment on es troben quatre navetes excavats i restaurats que ens serviran de marc per desenvolupar la nostra activitat. El tema escollit és la cultura pretalaiòtica o les navetes; concretament, la vida quotidiana dels pobladors de Mallorca d’aquesta època de la prehistòria i la seva relació amb les coses més quotidianes.

L’activitat consta de dues parts ben diferenciades:

Part teòrica. A la primera part del taller es realitzarà una introducció teòrica del món pretalaiòtic mitjançant un conte ambientat a la prehistòria mallorquina. Com a fil conductor emprarem el titella d’una petita cabreta pertanyent a un ramat d’algun pastor pretalaiòtic. Aquest animal ens introduirà al món de les navetes parlant-nos de la vida quotidiana de la gent i de l’explotació dels mitjans naturals de l’entorn.

Part pràctica. Consistirà en la realització d’un estri de la cultura pretalaiòtica amb les mateixes tècniques i materials emprats a la prehistòria. Es dedicarà especial atenció a la contextualització d’aquests objectes dins un marc cronològic i espacial, i se’n destacaran els usos i utilitats. Aquesta activitat s’adreça tant a pares com a nins.

OBJECTIUS

Introducció a la prehistòria de Mallorca.

Coneixement del jaciment de s’Hospitalet Vell.

Coneixement de la forma de vida de la gent que vivia en les navetes.

Respecte cap al patrimoni arqueològic.

DESTINATARIS

1er i 2º curs de primària.

TEMPORITZACIÓ I LLOC

Durant el mes de marc de cada any, al Museu d’Història de Manacor.

OBSERVACIONS

Places limitades.

SERVEI RESPONABLE

Servei de Patrimoni i Museu.

PREU

Preu per nin: 2 €

L’Ajuntament finança el 75% dels tallers; aquests 2 €, els paga cada alumne  directament als monitors.

Solicita una visita