Conferència "Les importacions a Mallorca al Talaiòtic final".

A càrrec del Dr. Jordi Hernández-Gasch, arqueòleg.

La conferència a les 20 hores, no a les 21 h. con figura al fulletons informatius.