XIII Jornades d'estudis locals de Manacor

XIII Jornades d'estudis Locals de Manacor

Turisme i patrimoni a Manacor

PROGRAMA 

Divendres, 20 de setembre 

17.00 h Recepció i inscripció 

17.30 h Presentació de les Jornades

18.00 h Ponència inaugural  

19.00 h - 20.30 h Presentació de comunicacions

Dissabte, 21 de setembre 

9.00 h Presentació de comunicacions 11.30 h Descans 

12.00 h Presentació de comunicacions 15.00 h Cloenda 

LLOC: 

Museu d’Història de Manacor 

Torre dels Enagistes 

07500 Manacor 

Tel.: 971 84 30 65 

INSCRIPCIÓ 

PONENTS 

Per participar com a ponent a les Jornades és obligatòria  la inscripció mitjançant formulari electrònic, disponible a  www.manacor.org/jornades-destudis-locals-de-manacor.  El termini d’inscripció acaba dia 3 de maig de 2024.  S’expedirà un certificat d’assistència a totes les persones  interessades que ho sol·licitin.  

ASSISTENTS 

L’assistència a les Jornades és gratuïta. Les persones  interessades en assistir a la lectura de les comunicacions es  poden inscriure a través de l’agenda cultural enviumanacor. cat. 

FORMACIÓ A TRAVÉS DEL CEP DE MANACOR Les Jornades formen part de l’oferta d’activitats de formació  permanent del professorat del Centre de Professors de  Manacor. Les persones interessades en assistir a les  Jornades com a part d’aquesta oferta formativa únicament  s’han d’inscriure al Portal del Personal durant els terminis  establerts i d’acord amb les condicions que marca la  convocatòria emesa pel CEP de Manacor. 

COMUNICACIONS

• El contingut de les comunicacions pot ser de qualsevol

disciplina científica o humanística. Ha de tenir com a

objecte d’estudi un tema vinculat al terme municipal

de Manacor i, preferentment, al desenvolupament

d’aspectes relacionats amb la temàtica objecte d’aquesta

convocatòria.

• Les comunicacions s’han de presentar en català, han

de ser inèdites, i d’una extensió màxima de 15 folis

DIN A4 (incloses les il·lustracions). Els articles s’han

de presentar d’acord amb les pautes descrites al text

normatiu Normes de presentació dels textos de les

comunicacions 2024 que es posa a disposició dels

comunicants.

• Cal presentar un resum de la comunicació. Aquest

document s’ha d’enviar a la següent adreça electrònica:

publicacionsmuseu@manacor.org. El resum no pot

excedir l’espai d’un foli i el termini màxim de presentació

és el dia 3 de maig de 2024. La inscripció com a

comunicant es fa a través del formulari electrònic

disponible al web: www.manacor.org

• El termini de presentació del text definitiu de les

comunicacions és dia 20 de setembre de 2024. La

presentació de la ponència per escrit i del resum abans

de les dates esmentades és condició necessària per

poder llegir la comunicació i posteriorment publicar-la.

• Als efectes de la lectura i la publicació posterior, les

comunicacions són revisades per la Comissió Científica,

formada per persones de reconegut prestigi dins l’àmbit

de la investigació.

• Les comunicacions, en funció de la matèria que tractin,

s’adscriuran a una de les àrees següents:

- Etnografia i antropologia

- Patrimoni històric

- Història i societat

- Art i literatura

- Geografia i medi natural

Turisme i patrimoni a Manacor