Presentació del llibre Promontoris i Murades. Els assentaments costaners de l'edat del bronze a Mallorca i Menorca.