Jugant amb els romans

DESCRIPCIÓ

El joc és una forma de representació social i els nins i nines són amb els seus jocs un reflex del món que els envolta. La paraula llatina ludus significa joc i, com a tal, és una activitat que han fet els més petits des de temps immemorials.

A partir de l’exposició «Jugant amb els romans», realitzada l’any 2008, s’han recuperat els jocs romans per explicar en aquest taller la forma de vida dels romans.

OBJECTIUS

Apropar els jocs d’època romana als nins i nines.

Conèixer com alguns dels jocs que encara es juguen avui dia provenen d’època romana.

Aprendre qui eren els romans a partir dels seus jocs.

DESTINATARIS

Primària.

TEMPORITZACIÓ I LLOC

Durant tot el mes de febrer i març de cada any.

Museu d’Història de Manacor, torre dels Enagistes.

OBSERVACIONS

  • Els grups no han de ser de més de 30 persones.
  • Tots els grups han d’anar acompanyats d’un professor.

SERVEI RESPONABLE

Servei de Patrimoni i Museu.

Request a visit