TIC TAC El pas del temps

TIC TAC El pas del temps

DESCRIPCIÓ

Una definició adequada per al concepte temps és la que dona Piaget quan afirma que el temps és la coordinació dels moviments i no pot ser percebut i concebut independentment dels éssers o dels esdeveniments que l’umplen. El temps que estudien les ciències socials i la història és el temps que expressa els canvis en les persones, les coses, les societats, el present, el passat i el futur.

En aquest taller treballarem el concepte temps a través de nocions generals com l’alimentació, els mitjans de transports, els oficis, la moda i l’art.

Usarem dos recursos: un mapamundi i un eix cronològic.

Mitjançant el mapamundi magnetitzat anirem completant amb fitxes l’evolució que ha tengut la moda i els oficis, on varen néixer els mitjans de transport i d’on provenen alguns dels aliments que menjam actualment.

Amb l’eix cronològic explicarem l’evolució de la ceràmica al llarg de la història, podrem destacar com els objectes ens ajuden a estudiar el pas del temps. En aquest eix cronològic també anirem col·locant en quin moment varen sorgir els canvis en la moda, quan varen aparèixer els mitjans de transport, els oficis més rellevants de cada època...

Associat a aquest taller, hi ha una activitat prèvia que s’ha de realitzar a l’escola: cada nin ha de construir el seu propi eix cronològic a partir de la informació que enviarem a cada grup que ho sol·liciti.

OBJECTIUS

- Ordenar cronològicament diferents fets, esdeveniments i períodes de la història.

- Distingir entre prehistòria i història.

- Distingir els diferents períodes artístics de la història.

- Assenyalar les aportacions d’alguns avanços de la ciència i la recerca.

- Dissenyar un eix cronològic.

DESTINATARIS

 5è i 6 è de primària.

TEMPORITZACIÓ I LLOC

Durant tot el mes de novembre i desembre de cada any.

Museu d’Història de Manacor, torre dels Enagistes.

OBSERVACIONS

  • Els grups no han de ser de més de 30 persones.
  • Tots els grups han d’anar acompanyats d’un professor.
Request a visit