Les caixes del temps

El taller consisteix a resoldre tots els misteris de la «caixa del temps». Els alumnes en subgrups tendran una caixa cada grup, dins la qual hi haurà una sèrie de proves que han d’anar resolent amb l’ajuda del que trobaran dins el molí. Cada prova està vinculada amb una matèria del currículum educatiu i un racó del molí. La intenció del taller és que els alumnes aprenguin què és l’etnologia i que alhora apliquin els seus coneixements previs a una secció del molí.

Objectius:

  • Aplicar els coneixements de les diferents matèries educatives per resoldre les proves.
  • Despertar inquietuds sobre el món tradicional de Mallorca del segle passat.
  • Aprendre nous termes relacionats amb l’etnologia.
  • Establir relacions entre la manera com vivien fa 50 o 100 anys i ara.
  • Fomentar el treball en equip i l’ajuda entre els membres dels diferents grups.

Destinataris: Alumnes de 5è i 6è d’educació primària.

Observacions: Al molí d’en Fraret, els dilluns i divendres dels mesos de novembre a febrer.

Durada de l’activitat: entre 2 i 2,5 hores

Request a visit