La revista MUSA

La revista MUSA va néixer dins la Setmana del Llibre 2004 amb l’esperit de ser un referent per a tots els lectors interessats en temes de museologia, patrimoni, restauració, etnologia i cultura popular.

En les seccions que conté es pretén promoure uns determinats valors i anar treballant per poder conservar i difondre tant la cultura material com la immaterial que forma part del nostre llegat. Neix amb una vocació de donar sortida a punts que preocupen a la comunitat dels pobles de Llevant, amb una especial referència a Manacor, encara que consideram que moltes de les temàtiques que plantejam són comunes a totes les illes.

Està previst que la revista sigui una publicació anual.

Les seccions en les quals hem dividit inicialment la revista són:

  1. Editorial. Sempre tindrà com a objectiu reflexionar sobre la temàtica del número que es presenta o sobre l’actualitat en matèria cultural del nostre àmbit.
  2. Dossier. Aquesta secció conté els articles presentats pels nostres col·laboradors dels diversos temes que són prioritaris, i també s’hi tractaran aspectes en format de monografies.
  3. Memòria de les activitats anuals del Museu. Pensam que aquest apartat és important per donar a conèixer la política d’exposicions i de difusió que duim a terme des d’aquesta institució. Per altra banda, de la mateixa manera que a nosaltres ens ha servit conèixer les activitats que es desenvolupaven a altres centres per després posar en marxa experiències en el mateix sentit, creiem que podem també aportar el nostre granet per millorar el panorama museològic de l’illa.
  4. Ressenya. En aquesta secció s’exposen dues o tres publicacions que poden ser útils dins la pràctica diària de qualsevol professional que es dedica a la gestió cultural o també a la docència en els àmbits que tractam.
  5. Bibliografia. Els darrers títols interessants per al nostre treball diari i per a les nostres línies d’estudi tenen cabuda en aquesta secció. A pesar d’això, també hi tindran cabuda títols que tal vegada tenen dos anys d’antiguitat, però que no són coneguts a l’illa i consideram que són importants per a les investigacions que es duen a terme.
  6. Museus a internet. En aquesta secció anirem comentant planes web que són novedoses pel disseny i per la temàtica encara que no sigui globalment sinó en alguns aspectes parcials.
  7. Taller de restauració. La revista MUSA del Museu d’Història de Manacor pretén obrir una porta al debat i a la reflexió de totes aquelles idees que ens poden obrir noves perspectives en les investigacions i la gestió que duim a terme.

Número 0

Número 1

Número 2

Número 3

Número 4

Número 5

Número 6

Número 7

Número 8

Número 9

Número 10

Número 11

Número 12