Conoce el Museo de Historia de Manacor

Coneix el museu d'història de Manacor

DESCRIPCIÓ

El Museu d’Història de Manacor compta amb diverses sales que representen diversos períodes històrics del municipi: la prehistòria i protohistòria, l’època romana i l’època de l’antiguitat tardana. A més, compta amb una sala dedicada a la feina de fusta en què hi ha l’exposició de mobles en miniatura.

A part de l’exposició permanent, el Museu té en el pis superior l’espai d’exposicions temporals, que segueixen una programació anual.

Com a novetat, als grups que ho sol·licitin, se’ls mostrarà un dels magatzems del Museu per veure el funcionament intern de la institució.

OBJECTIUS

Conèixer la història del municipi a través del discurs museogràfic.

Aprendre el discurs cronològic a través de la visita a les sales d’exposició permanent.

Entendre la concepció del Museu no només com un espai de contemplació d’objectes sinó com a centre d’aprenentatge.

DESTINATARIS

Primària, ESO i batxillerat.

TEMPORITZACIÓ

De dilluns a divendres de 10 a 14 h. Dimarts tancat.

OBSERVACIONS

- Les visites seran guiades a petició de l’escola.

- La visita es farà amb el grup classe. Màxim: 30 persones.

- Han d’anar acompanyats d’un professor.

SERVEI RESPONABLE

Servei de Museu.

Einen Besuch anfordern