Coneix el jaciment prehistòric de s'Hospitalet Vell

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

S’Hospitalet Vell és un jaciment clau per poder conèixer les dues fases de la prehistòria mallorquina:

  • la pretalaiòtica o de les navetes (1700/1600-1200 aC)
  • la talaiòtica (1200/1100-123 aC)

Amb la senyalització i panells que s’ha posat al jaciment es pot realitzar una visita autoguiada, encara que el Museu posa un servei de guia a la vostra disposició.

OBJECTIUS

- Fomentar el respecte cap al patrimoni.

- Veure in situ una naveta i un talaiot i saber amb un mínim de claredat quina funció tenien i qui els va utilitzar. A més, en veure les estructures en el seu entorn s’ha d’intentar inculcar la idea de la història com un concepte viu que ens toca directament.

- Poder comparar aquestes cultures amb altres de coetànies o que varen venir després.

DESTINATARIS

Segon cicle de primària, ESO i batxillerat.

TEMPORITZACIÓ

Dimecres de 9 a 14 h, amb cita prèvia.

OBSERVACIONS

Els grups no han de ser de més de 30 persones.

Tots els grups han d’anar acompanyats d’un professor.

Les visites es poden complementar amb una visita a la sala de prehistòria del Museu, en la qual hi ha objectes que procedeixen de les excavacions de s’Hospitalet Vell.

SERVEI RESPONABLE

Servei de Museu.

Einen Besuch anfordern