Objectius de l'Associació

1- Fomentar el coneixement dels museus i col·leccions de les Illes Balears, tant entre els associats com entre el públic en general, la participació en la investigació i difusió de la història i de la cultura i la conservació del patrimoni històric, cultural i artístic.

2- Col·laborar amb les activitats i funcions de caràcter cultural dels museus:

  1. La conservació, catalogació, restauració i exhibició de les seves col·leccions.
  2. La investigació a l’àmbit de les seves col·leccions i del patrimoni històric fonamentalment de Manacor i la comarca de Llevant.
  3. L’organització periòdica d’exposicions científiques i divulgatives.
  4. L’elaboració i publicació de catàlegs i monografies.
  5. El desenvolupament d’activitats didàctiques respecte dels seus continguts (cursets monogràfics, formació complementària a guies, etc).
  6. Qualsevol altra funció que estigui d’acord amb les normes o disposicions legals relatives als museus (conferències, concerts, projeccions, recitals, visites, viatges, exposicions monogràfiques, etc).

3- Potenciar, en la mesura que sigui possible, el coneixement, la conservació i l’increment del fons del museu.

4- Promourà, en la mesura que sigui possible, les activitats científiques i culturals que són pròpies del Museu d'Història de Manacor i de les seves distintes seccions de manera que sia un centre viu, integrat a la societat de l’illa, i obert a la participació.