I CONCURS DE MICRORELATS DEL MUSEU D’HISTÒRIA DE MANACOR

Categoria:
Hi poden participar els alumnes que vulguin, que estiguin escolaritzats a Manacor en els cursos de 3r i 4t d’ESO, batxillerat o mòduls professionals.

Tema:
Els microrelats han de girar a l’entorn d’un objecte del Museu d’història de Manacor o del jaciment prehistòric de s’Hospitalet Vell o de la basílica tardoromana de Son Peretó.

Requisits:

• Els microrelats s’han de presentar en català.
• Tots els microrelats que es presentin han de ser originals i no premiats a altres concursos literaris.
• Cada persona pot presentar un microrelat.
• Els microrelats han de constar de dues parts: títol i una narració.
• Els microrelats han de tenir una extensió màxima de 150 paraules, sense comptar el títol.
• Els microrelats s’han d’enviar en format Microsoft Word o LibreOffice. El nom de l’arxiu ha de ser el títol del microrelat.
• Els participants han d’enviar el microrelat per correu electrònic a l’adreça museu@manacor.org

a) Un amb el títol, el pseudònim i el text del microletat.
b) I un altre amb les dades següents:
- Nom i llinatges
- Domicili
- Número de DNI o document equivalent
- Data de naixement
- Telèfon
- Adreça de correu electrònic
- Centre educatiu

Premis:

S’estableixen els tres premis següents:
Primer premi: 150 €
Segon premi: 100 €
Tercer premi: 50 €

Un o més premis poden ser declarats deserts si així ho determina el jurat, per manca de participació.

El veredicte es donarà a conèixer per mitjà de correu electrònic, per xarxes socials i s’avisarà als corresponents instituts o escoles. El resultat sortirà el dia 18 d’abril.

Les persones participants es responsabilitzen que no hi hagi drets d’autor o tercers sobre els microrelats presentats i són responsables de qualsevol reclamació.

Les persones participants autoritzen l'Ajuntament a difondre els microrelats presentats per qualsevol mitjà.