Mobles en miniatura

Notes de veu

Mobles en miniatura

Destaquen tant els mobles en miniatura, on es veu la gran tasca de precisió dels fusters manacorins, com la col·lecció de vaixells.

L’autor dels mobles en miniatura, els vaixells i les maquetes va ser el Sr. Antonio Sancho Comas, artesà de Manacor. Per dur a terme la feina va usar una gran lent d’augment i una llum molt clara, construí eines especials, va fer dibuixos, plànols, visità cases per veure’n els models i, sobretot, tengué molta paciència. Alguna de les peces de la col·lecció, va tardar dos mesos a fer-la. La fusta que emprà en general va ser el freixe, i per a treballs més delicats, el llimoner, ja que és més fàcil de treballar. En el cas dels carros, a més de la fusta va usar acer, cuiro, lona i pintura.

La història i la vida de Mallorca queden representades amb aquestes peces. Hi trobam mobles gòtics com la cadira d’Alfàbia o la caixa de l’Almudaina, ambdues del s. xv; les cadires d’estil salomònic mallorquí; les cadires de boga tan emprades en els menjadors mallorquins, o el bressol de mossèn Verdaguer. A més dels mobles, la col·lecció compta amb vaixells antics i moderns, carros de conreu de diferents èpoques i maquetes d’edificis importants que ens mostren les formes de vida de la pagesia. Totes les peces són còpies de col·leccions particulars.

Notes de veu

Mobles en miniatura